Suveniri

Sortiranje artikala
Prikaži artikla
Naslovnica humorističko satiričkog lista sa karikaturama koji je pod naslovom “Jež” (ZKD-RP-II-45) objavljen 2. veljače 1922. godine krasi motiv ove torbe.
120,00 kn
Knjiga Jelene Obradović-Mojaš sadrži transkripciju i studiju o knjižici pjesama iz Zbirke rukopisa iz fundusa Dubrovačkih knjižnica ”Kolende” Mata Zamagne
120,00 kn
Faksimilno izdanje Dubrovačkog misala i studije dr. Miha Demovića „Beneventanski notirani misal dubrovačke katedrale iz 12. st.”
550,00 kn
Naslovnica foja pazara, smijeha i satire pod naslovom “Tovar” (ZKD-RP-II-90-1) objavljen 15. prosinca 1939. godine krasi motiv ove torbe.
120,00 kn
Naslovnica najvrijednije inkunabule “De natura caelestium spirituum quos angelos vocamus” Dragišića motiv je na torbi kojim se ova vrijedna zbirka predstavlja javnosti.
120,00 kn
Naslovnica humorističko satiričkog lista sa karikaturama koji je pod naslovom “Jež” (ZKD-RP-II-45) objavljen 2. veljače 1922. godine krasi motiv ove šalice.
70,00 kn
Naslovnica foja pazara, smijeha i satire pod naslovom “Tovar” (ZKD-RP-II-90-1) objavljen 15. prosinca 1939. godine krasi motiv ove šalice.
70,00 kn
Naslovnica najvrijednije inkunabule “De natura caelestium spirituum quos angelos vocamus” Jurja Dragišića motiv je na majici kojim se ova vrijedna zbirka predstavlja javnosti.
120,00 kn
Naslovnica najvrijednije inkunabule “De natura caelestium spirituum quos angelos vocamus” Jurja Dragšića motiv je na šalici kojim se ova vrijedna zbirka predstavlja javnosti.
70,00 kn
Filter by price
;