Majica "De Natura Angelica"

Šifra proizvoda: 00001-1-1
Naslovnica najvrijednije inkunabule “De natura caelestium spirituum quos angelos vocamus” Jurja Dragišića motiv je na majici kojim se ova vrijedna zbirka predstavlja javnosti.
120,00 kn

Opis

Knjige tiskane od izuma tiskarskog stroja, od 1450. godine do kraja 1500. godine nazivamo inkunabulama (lat. incunabula:  začetak, kolijevka) ili prvotiscima. Do izuma tiskarske preše knjige su se umnažale prepisivanjem.

U Zbirci inkunabula Znanstvene knjižnice nalazi se 81 inkunabula, među kojima je najstarija Caesar, Gaius Iulius, De bello Gallico, de bello civili etc. Commentarii, tiskana u Rimu 1469. godine (Ink. 5). Po vrijednosti i rijetkosti ističe se najbogatija i najljepše iluminirana inkunabula Jurja Dragišića Georgii Benigni Ordinis Minorum sacrarum lietterarum professoris ad illustrem atque religiosum Epodaurinum seu Rhacusinum Senatum in librum De natura caelestium spirituum quos angelos vocamus. Folorentiae, 1499. (Ink. 45).

Juraj Dragišić napisao je ovo djelo u Dubrovniku za vrijeme svog izbjeglištva i posvetio ga “slavnom i bogobojaznom epidaurskom ili dubrovačkom Senatu” kao zahvalu za pruženo mu gostoprimstvo. Tu jedinstvenu inkunabulu poklonio je, tijekom boravka u Dubrovniku 1932. godine, Gradu i Knjižnici poznati engleski arheolog Sir Arthur Evans.

Na trećem listu inkunabule nalazi se tekst posvete dubrovačkom Senatu u kojem se Juraj Dragišić zahvaljuje na gostoprimstvu opisujući svoj put izbjeglice od Srebrenice do Italije, pa iz Italije u Dubrovnik gdje je ovo djelo i nastalo.

Od dvadesetak poznatih sačuvanih primjeraka samo ovaj primjerak inkunabule je  iluminiran minijaturama velike umjetničke vrijednosti.

;